Vi har nu gått in i ett nytt årtionde och det glada 20-talet ligger framför oss. Det är inte många av oss medlemmar som var med sist det begavs sig in i 20-talet och det är nästan en svindlande tanke att Rotary som organisation då redan var en ung och stark 15 åring. Utvecklingen har sedan gått i rasande takt och Paul Harris borde känna en stolthet över vad det var han startade upp i och med det där första mötet den 23 februari 1905 borta i Chicago.  
 
I en rolig artikel som jag läst leker Evan Burrell med tanken hur Rotary och dagens rotarian skulle sett ut om Paul Harris skulle bjudit in till ett första möte 2020 istället. Läs gärna vidare och reflektera en stund över hur det är idag och hur det skulle kunna vara. 
 
 
 
Evan undrar, när vi nu närmar oss ännu ett Rotary-jubileum, vad Paul Harris skulle kunna tänka om dagens Rotary?
Paul föreställde sig förmodligen inte att hans idé om en organisation skulle nå världen runt när han satte sig till det första mötet den 23 februari för 115 år sedan.
 
Som en rolig övning kan man föreställa sig hur det skulle kunna se ut om Paul Harris startade Rotary idag.
För att göra detta får vi först försöka att föreställda oss hur Paul född som en generation Y skulle kunna varit.
Förmodligen skulle han vara en social entreprenör och bloggare. Han lever en hälsosam livsstil, äter ekologiskt och glutenfritt. Han är varm och välkomnande, med ett hjärtligt skratt och behöver verkligen inte ett exemplar av “How to Win Friends & Influence People.” Han har troligen 500+ kontakter på LinkedIn och är en frekvent och livlig debattör i sina nätverk.
 
Hur ser Rotaryklubben ut?
Klubben är mycket inkluderande med sitt medlemskap, alla är välkomna.
De arbetar hårt för att attrahera individer av alla kön och icke kön, ursprung, religioner och bakgrunder. De är mycket noggranna med att inte driva något som någon skulle kunna uppleva kränkande för någon viss grupp/ icke grupp. De tar inte politiska ståndpunkter, men är ivriga som kollektiv att tillsammans verka och handlingskraftigt arbeta för att förbättra samhället och hjälpa sina medmänniskor.
Klubben använder Facebook, LinkedIn och sociala medier som ett dagligt verktyg, inte bara socialt utan även för att driva sina serviceprojekt. 
 
Klubbmöten
Klubben träffas både personligen och online, vanligtvis ses de en eller två gånger i månaden beroende på vad som ska hanteras, då ofta med kort varsel. Deras fysiska mötesplatser varierar, ibland ses alla på ett kafé, ibland deltar man i ett "walking meeting" i en park bredvid. Platsen är egentligen ovidkommande då kärnan är att alla är "connected" i ett stort nätverket med varandra. Det är viktigt att mötena hålls på relativt enkla platser där medlemmarna kan fokusera sina resurser och tid på service. Många medlemmar deltar bara via digitala medier då klubben inte är direkt platsbunden och därför inte heller har någon fast möteslokal.
 
Klubben är värd för regelbundna sociala evenemang som bygger starkare relationer mellan medlemmarna, människor i dess närhet och samhället i stort. Medlemmarna bjuder ofta in vänner och bekanta utan att det lobbas för att dessa ska gå med i klubben. Även serviceprojekt involverar ett stort antal utomstående människor som inte är medlemmar, utan som delar det gemensamma intresset i projektet.
Klubben genomsyras av vad medlemmarna kan bidra med gällande talang, kunskap, nätverk och erfarenhet. Dessa verktyg används för att skapa en levande och attraktivt plats och blir en solid grund i klubbens olika projekt. Det är alltså av större vikt att medlemmarna kan gå in och jobba hands on i olika  serviceprojekt än att de har över 50% närvaro på klubbens möten. Medlemmar kommunicerar nästan dagligen via Facebook eller Snapchat och de sprider information kring vad de gör i övriga nätverk som flätas samman i en social gemenskap av vänner, medarbetare och kollegor. De känner en stolthet över vilka möjligheter som skapas både i klubben och i olika projekt de driver. Detta lockar till intresse även utifrån och icke medlemmar söker sig till den kravlösa verksamheten.  
 
 
Vad tror du om denna version av ett Rotary speglat ur ett generation Y perspektiv?
Ovan text är i långt och mycket bara något som är föreställt, men säkert finns det klubbar som redan idag gör vissa av dessa sakerna.
Frågan som hänger kvar obesvarad är vilken funktion Rotary kommer ha/få inom en nära framtid?
Vad tror du?