02
sep
2019
Malmö-Triangeln

Sweden

Ann Norén, sjuksköterska, kommer och berättar om Missionens mission. Senare i höst gör vi ett studiebesök på Stadsmissionen i Malmö.