20
jan
2020
Malmö-Triangeln

Sweden

Olof Olsson, professor i molekylär biologi vid Lunds universitet, kommer att prata om havrens nyttigheter och hur vi förbättrar dessa ytterligare med allehanda genkartläggnings- och genmodifieringsmetoder. Denna utveckling är till fromma för både folkhälsan och klimatet.