07
sep
2020
Malmö-Triangeln

Sweden

Carina Sild-Lönroth leder vid Malmö Universitet ett projekt under benämningen "Näktergalen".

Denna skygga fågel som inte lätt kan ses men hörs med sitt karaktäristiska läte och sång. Du känner igen ljudet måhända, men Du har inte sett den. Det tog även den skånske poeten Hjalmar Gullberg även fasta på i sin diktning.

Emellertid, handlar Malmö Universites projekt om att stötta studenterna och ungdomarna i områden som kan definieras som problemdito och som inte alltid syns och hörs. Det finns människor, unga som vill vidare. Hopp!