27
jan
2020
Malmö-Triangeln
ordinarie möte på Scandic

Sweden

Lars Bäckström, chef för vårt gränsskydd i södra Sverige. Lars berättar om tullens verksamhet när det gäller vårt nationella skydd, en verkligt aktuell fråga utifrån senas tidens tidningsartiklar om anonuma identiteter med mera.