02
mar
2020
Malmö-Triangeln

Sweden

Luis Miguel Colmenares berättar om sitt land och sin stad, Caracas. Luis är idag aktiv inom World Maritime University i Malmö. Han ger oss en introduktion och fördjupning kring landets och människornas situation, historiskt såväl som i nutid. Ekonomi, förutsättningar, politik, socio-ekonomisk situation samt tänkbara framtidsscenarior belyser han för oss denna måndag. Föredraget hålls på engelska.