08
jun
2020
Malmö-Triangeln

Sweden

Martin Lindström, rotarian i Malmö Limhamn, är professor/överläkare i socialmedicin vid Lunds Universitet med anknytning till Region Skåne och gästar oss denna morgon via Zoom.

Den svenska strategin i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vanligt förekommande begrepp förknippade med den svenska strategin som flockimmunitet (som inte officiellt är en del av strategin, men som ändå diskuteras mycket inte minst av statsepidemiologen själv), individuellt ansvar, evidensbaserad medicin och internationellt samarbete med WHO och andra länder presenteras och diskuteras kortfattat.

Varmt välkommen att zooma in.