01
mar
2021
Malmö-Triangeln
Zoom

Sweden

Torsten Elofsson, tidigare polischef, numera pensionerad. Har till övervägande delen verkat i Malmö, under de första åren i yttre tjänst med övergång till kriminalpolisen och utredning av ekonomiska brott 1980. Var borta från polisen några år på 80-talet för utredningverksamhet i försäkrings- och säkerhetsbranschen. Återvände 1989 och gick in i chefsrollen, först som chef på narkotikaroteln. Vid bildandet at Polismyndigheten i Skåne fick jag uppdraget att bygga upp den nyinrättade kriminalunderrättelsetjänsten regionalt och nationellt. Fick även förtroendet att leda den svenska delegationen i arbetsgruppen för narkotikafrågor under svenska ordförandeskapet i EU. Har varit chef för kriminalpolisverksamheten i Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Anlitad av OSSE som rådgivare till polisen i Montenegro 2006-2007. Tjänstgjorde på Europol i Haag som chef för European Police Chiefs Task Force stabsfunktion inför och under svenska ordförandeskapet 2009. Anlitad av EU/EUPOLCOPPS som rådgivare till den palestinska polisen 2012-2013 Valde att lämna polisen inför den stora omorganisationen 2015. 

Information om föreläsningen: Gängkriminalitet och organiserad brottslighet har slagit rot i hela Sverige. Det som förr var ett begränsat storstadsproblem har nu spridit sig över ytan. Socialt utsatta områden finns nu även i mindre kommuner. Larmsignalerna våldsbrott och annan grov brottslighet kommer allt tätare från skilda delar av landet.

Sammanslagningen till en myndighet har inte gett önskad effekt. Tvärtom har det i flera avseenden förvärrat en situation som redan tidigare var problematisk. Den lokala polisnärvaron har stora brister trots en uttalad ambition om en ”polis närmare medborgarna”.'

I brist på en närvarande polis nödgas allt fler kommun er anlita ordningsvakter med bristfällig utbildning och begränsade befogenheter.

Det finns inget i nuläget som tyder på att Polismyndigheten förmår öka sin närvaro. Tvärtom tas tillgängliga resurser i anspråk för utrednings- och ingripandeverksamhet. Kan tillskapandet av en kommunal polis med fokus på brottsförebyggande inriktning vara en lösning?