Välkommen till Rotary Malmö Triangeln

Yrkesnätverket som bygger kamratskap

Rotary med gedigen historia och tradition, men med i tiden 

Varje måndagsmorgon har du möjlighet att starta upp veckan på bästa tänkbara sätt.
Varmt välkommen till oss, medlem som gäst!
 
Då är han iväg.
OCH HAN ÄR HEMMA OCKSÅ.
 
Det kvarstående minnet efter den resa som fick avslutas lite brådstörtat efter en vurpa är i dag ett stödbandage till högerhanden.
 
Klubben och End Polio Now är Claes mycket tacksam för alla uppoffringar och för det insamlade bidraget till det angelägna Rotaryprojektet.
 
Distrikt 2390 visade Claes sin tacksamhet genom att förläna honom en Paul Harris Fellow. Sannerligen välförtjänt.
 
Elin Östman och Charlie Lindén  från Good Idea höll ett inspirerande föredrag den 27 februari om ”bubbelvatten” som jämnar ut blodsockervärdet. Bubbelvattnet heter ”Good Idea”.
Bakgrunden är att blodsockret stiger när man äter, vilket är helt normalt för kroppen för att tillgodogöra sig energin. Dock innehåller många maträtter snabba kolhydrater som gör att blodsockret stiger snabbt. Detta kommer leda till att kroppen överreagerar genom att snabbt trycka ner blodsockret. Det är då "mat-koman" eller "mat-tröttheten" infinner sig.

Med ”bubbelvattnet”, som innehåller aminosyror och mineralet krom, tas kolhydraterna i maten omhand på ett mer effektivt sätt och blodsockret hålls mer i balans. Mycket intressant!

Den 20 februari hölls ett föredrag för oss rotarianer på temat "Somatisk coaching – lyssna på kroppen". Vi fick lära oss att lyssna på kroppen och dess signaler för att minska spänningar och öka energi.
 
Vår föredragshållare Anna Eneström, social entreprenör, berättade hur ökad kroppskännedom ökar vår kapacitet och empatiförmåga, såväl till oss själva som till andra. Anna förmedlade ett holistiskt perspektiv på oss människor.
-Ett intressant och tänkvärt föredrag, tack Anna!
Måndagen den 30:e januari hade vi vårt 4:e möte i år.
Vi såg och lyssnade på Åsa Hellströms inspirerande egoföredrag.
Åsa speglade sitt liv från mannekängens, artistens, resenärens och konstens liv, samt som engagerad i vårt globala samhälle genom insatser för andra, resor, kommunikation mm. Och inte minst vilja att vara ”naiv”, tro gott om människor, samt kärleken till vattnet och tiden mellan backsippan och magnolian. ”Tiden mellan hägg och syren”, som alltid är för kort. Tack Åsa!
Micael Nord, Malmö stads näringslivsdirektör, höll ett inspirerande föredrag den 23 januari om mycket som händer framöver i Malmö och närliggande kommuner. han berättade bl.a. om kommande Fehmarn-Bält tunneln som står klar 2029, vilken kommer medföra en 3-timmars tågresa Malmö-Hamburg jämfört med tågresa till Stockholms om 4,5 timmar!
    Han berörde även kommande metrolinjer i Köpenhamn som ligger ytterligare något år bort. Vi är i Öresundsregionen 4,5 miljoner invånare.
   Han berättade också att det startat 9 företag per dag i Malmö och att antalet invånare de senaste åren ökat med ca 5 500 personer, vilket ger i nuläget ca 357 000 själar i stan.
   Vi fick också gissa vilken arbetsgivare (privat) som är störst i Malmö. Till slut kom svaret IKEA-koncernen med 5200 medarbetare i Malmö.
-Vilken fantastiskt stad vi bor i!
Den 16 januari kom Annika Uvemark och Irene Axelsson och vår egen Ulf Larsson till oss för att berätta om en resa de gjorde i november till Vietnam. Resan gjordes tillsammans med fler svenskar bl.a. barnläkare och kirurg.
 
Syftet med resan var att utföra komplicerade operationer och samtidigt utbilda vietnamesiska läkare i att operera barn med läpp-, käk- och gomspalt. Detta är ett projekt som bl.a. vi i Triangel-klubben sponsrar. 
 
Annika och Ulf visade foton på barn före och efter operation.
-Vilka fina leenden de fick och deras ögon lyste av glädje!
 
Tack för ert fantastiska arbete!
Det går att göra skillnad, tillsammans.
Och hem kom han igen, vår Ulf, efter sin resa i Vietnam.
Ulf överlämnade erövrade trofeer  från sin resa och har lovat oss en utförlig reseberättelse i sinom tid.
Varmt välkommen hem, Ulf.
EGOFÖREDRAG
 
Kanske de viktigaste programinslagen under Rotaryåret. Denna gång Ronny Carlsson.
 
Egoföredraget är ett viktigt bidrag i uppbyggnaden av Rotarys fundamentala grundsten - kamratskapet. Genom egoföredraget får vi tillfälle att lära känna våra klubbkamrater på ett djupare plan och hittar alltid någon "krok" för utveckling av vårt fortsatta umgänge.
.... genetik och ärftlighet av olika dominanta egenskaper och genetiska skillnader mellan män och kvinnor. Vi fick också veta varför forskning bedrivs på bananflugor - ingen etisk prövning görs och bananflugornas livslängd är bara 2 veckor! Ännu ett roligt och intressant möte. 
 
Jessica Abbott, Fråga Lund gästade klubben under måndagskvällen den 12 september. Mycket uppskattat. Mannen bredvid Jessica på bilden är klubbens mycket stolta president, Peter.
 
Trevligt Peter, bra program.
 
 
Välkommen till vår klubb!
Vi möts fysiskt
måndagar kl 07:30
Elite Plaza Hotel
Gustav Adolfs torg 49
Malmö,  21122
Sweden
Telefon:
070-913 68 99
"Vi vill väl"
 
Med denna dubbeltydiga rubrik vill vi rotarianer i Malmö-Triangeln uttrycka vår framtidstro och kraft.
En tredjedel av det rotarianska året har passerat, 4 månader.
Vi  har haft regelbundna måndagsmöten, samtal, fått kunskaper av föreläsare, cyklat mot polio, Claes, fått besök av distriktets guvernör, gjort studiebesök, samarbetat med Skeppsbroklubben i mötesform, rest till Berlin och träffat en ny vänklubb i staden med mera.
 
Vi är på väg framåt!
 
Nästa tredjedel av året kommer vi fokusera på vårt inre arbete i form av kommittéträffar och ta tag i 3-årsplanen för Club Vision.
Engagemang och vilja blir viktiga ingredienser framöver.
Ditt deltagande på våra regelbundna frukostmöten är superviktigt. Vårt program håller hög nivå.
Vi återupptar även "3-minutaren" framöver. Din presentation om dig själv och vad Du kan bidra med i klubben är av största betydelse för vår framtid.
 
"Vart är vi på väg?" är en frågeställning som Du i egenskap av rotarian kan reflektera kring och ha idéer och kraft att tillsammans genomföra i klubben.
 
Peter Nisses
Klubbpresident 2022/23
Följ oss på Facebook
 
Club Executives & Directors
President
Skattmästare
Sekreterare
Tillträdande president
Immediate Past President
Klubbmästare
IT-Samordnare
Vice President
Kontaktperson Utbildning
Samordnare kommittéer
Ordförande Programkommittén